Nemoci kralíků

Základem předcházení všech nemocí je prevence, která spočívá ve správné péči, dobrých chovných podmínkách, podávání kvalitních krmiv či veterinárních kontrol – očkování.

Naprostá většina králičích nemocí je na člověka nepřenosná. Avšak existují i takové, jejichž původci mohou nakazit králíka i člověka. Jedná se o zoonózy (salmonelóza, tularémie, trichofytóza, pneumocystóza, giardióza).

Nemoci můžeme rozlišit na infekční (přenášejí se z jednoho zvířete na druhé) a neinfekční (způsobené špatnou potravou, úrazy, špatná péče, dědičné onemocnění, stáří králíka).