Soužití 2 a více králíčků

Králičí sociální vazby jsou velice komplikované z prostého důvodu. Králíček je zvíře se silným teritoriálním cítěním, ale zároveň rád vytváří vazby s jedinci stejného druhu. Pokud tedy chceme mít doma více králíčků, musíme jim zajistit vhodné podmínky a to především dostatek prostoru a možnost úkrytů, pokud by jeden na druhého zrovna neměl náladu, nebo pokud by dominantnější na podřízeného dotíral. Králíčči spolu - ŇufíčekNejde jednoznačně říct „Tito dva králíčci se snesou a tito ne“, ale jsou jisté kombinace, u který jde čekat, že to bude/nebude fungovat.

NEKASTROVANÝ SAMEC + NEKASTROVANÁ SAMICE = NE!!

  • velice brzy by majitel měl na krku velkou skupinu, nemluvě o tom, že z tohoto samici hrozí další komplikace, ale to je na delší povídání

NEKASTROVANÁ SAMICE + NEKASTROVANÁ SAMICE = NE!!

  • 2 samice budou bojovat o místo na hnízdo, může to skončit vážným poraněním či dokonce smrtí jedné z nich

NEKASTROVANÝ SAMEC + NEKASTROVANÝ SAMEC = NE

  • 2 samci budou i bez přítomnosti samic bojovat o území, ale u 2 klidných, podřízených jedinců to může fungovat

NEKASTROVANÝ SAMEC + KASTROVANÁ SAMICE = VĚTŠINOU TO NEFUNGUJE

  • samec bude na samici neustále dotírat a ta se bude bránit
  • i nekastrovaný samec ale může být „asexuální“ a v takovém případě bývá soužití klidné

NEKASTROVANÝ SAMEC + KASTROVANÝ SAMEC = MŮŽE TO FUNGOVAT

  • pokud by nekastrovaný samec byl dominantní, kastráta by utlačoval
  • u 2 klidných, podřízených jedinců to může fungovat

KASTROVANÝ SAMEC + KASTROVANÝ SAMEC = VĚTŠINOU TO FUNGUJE

  • častěji lépe, než 2 kastrované samice

KASTROVANÝ SAMEC + NEKASTROVANÁ SAMICE = VĚTŠINOU TO FUNGUJE

  • ale samice může být náladová a samce šikanovat

KASTROVANÝ SAMEC + KASTROVANÁ SAMICE = ZNAČKA IDEÁL

  • ale nelze na to spoléhat, vždy hrají roli vzájemné sympatie a antipatie

Soužití králíčků - ŇufíčekSeznamování králíčků je náročný proces a pro hladký proces by se králíčci měli setkat v prostředí cizím pro oba (v případě podřízeného jedince v jeho známém prostředí) a ideální je mezi ně nejdřív dát přepážku (klec, pletivo), aby se hned při prvním kontaktu neservali a nebyli v budoucnu zbytečně obezřetní.

Sbližování může trvat i měsíce, takže není potřeba se při prvním zavrčení a prohnání hned vzdávat.