Německý obrovitý strakáč (NoS)

Váha: 5+ kg, barva: základ čistě bílý se znaky.

Kresba hlavy: motýlek, skráňové skvrny, oční kroužky, zabarvení celých uší.
Motýlek tvoří kresbu nosní. Tvoří ho dvě plná oboustranná křídla, která mají uprostřed nad nosem zaoblený výběžek „trn“. Křídla se obloukovitě rozkládají přes ústní koutky a zasahují lehce obrubu spodního pysku.

Oční kroužky tvoří oční obrubu, jsou zcela uzavřené, stejnoměrně široké. Skráňové skvrny pod očními kroužky jsou kruhové nebo oválné. Uši jsou zcela zbarvené, u kořenů bílé, od základní barvy ostře ohraničené.

Německý obrovitý strakáč (NoS) - Ňufíček
Zdroj: ksz.agrobiologie.cz

Kresba těla: úhoř a boční kresba.
Úhoř je 3 cm široký barevný pruh počínající v týle a probíhající nepřerušeně po hřbetě až ke koření pírka.

Pírko: zbarvena vrchní část.

Boční kresbu tvoří 6 – 8 skvrn o průměru cca 3 cm, rozložených stejnoměrně po obou stranách zadní partie těla.

Prvořadým úkolem šlechtění bylo získat masné plemeno s délkou belgického obra, mohutností francouzských beranů a odolností jatečných králíků. Tak vznikli lotrinští obrovští králíci o hmotnosti 6 – 7 kg. Tito strakatí králíci byli dovezeni do Německa, kde se vyvinuli do německého strakáče.

Německý obrovitý strakáč je druhým největším plemenem králíka po belgickém obrovi.